Copyright

Vi ser allvarligt på brott mot upphovsrättslagen (copyright), och är angelägna om att skydda de som har upphovsrätt till allt digitalt material som publiceras här. Allt material som är publicerat här på vår sida tillhör vår / min upphovsrätt, såvida det inte tydligt framgår att det tillhör någon annan,

Om du anser att du har uphovsrätt till bilder eller artiklar som publiceras här, och du inte har gett oss tillåtelse att använda detta material, så kontakta oss så att vi kan identifiera detta material och agera därefter.

Kontakta oss också det är så att du är intresserad av att använda dig av material som vi har publicerat här, och som vi anser oss ha upphovsrättslig äganderätt till.

Vi kan inte agera såvida du inte förser oss med tillräcklig information. Så om du anser att vi har publicerat material som du äger upphovsrätten till (copyright), och utan att ha gett oss tillåtelse att använda detta, meddela oss följande:

1.) En fysisk eller elektronisk signatur från den person som har fullmakt att företräda den juridiska person som har upphovsrätten till materialet ifråga.

2.) Identifikation av vad mer precist som är upphovsrättsskyddat, detta med namn / nummer samt URL-länk på vår sida, och motsvarande namn / nummer och URL-länk på den sida där originalet finns.

3.) Kontaktinformation, inkl. adress, telefonnummer och e-mailadress till ägaren till det upphovsrättsliga materialet, eller till dennes juridiska ombud.

4.) Ett skriftligt uttalande från ägaren till det upphovsrättsliga materialet, eller dennes juridiska ombud, där det klart och tydligt sägs att vi inte äger rätt att publicera detta material, enligt lagen om upphovsrättskydd.

Denna skriftliga klagan ska ska skickas till oss via med ämnesrubriken: DMCA, och sklickas till e-mail: per AT dahlin.net