Försäljning

Vi tillverkar och säljer Kolloidalt Guld och Silver, samt tillbehör för att själv producera kolloidalt silver, och erbjuder för närvarande nedanstående. Siffrorna inom parentes anger referens till förklaring längre ned på sidan.

 

Kolloidalt Guld och Silver: Typ, volym i ml, koncentration i volym och vikt Pris
   
Kolloidalt Guld i reducerad och stabiliserad nanopartikelform, 1000 ml, 40 ppm, 40 mikrogram (1). 450
Kolloidalt Guld i reducerad och stabiliserad nanopartikelform, 250 ml, 40 ppm, 10 mikrogram (1). 200
   
Kolloidalt Silver i stabiliserad nanopartikelform, 250 ml, 400 ppm, 100 mikrogram syntetiserade med växtextrakt och med eller utan inkapsling av gelatin eller lecitin (2)(3). 425
Kolloidalt Silver i stabiliserad nanopartikelform, 1000 ml 400 ppm, 400 mg syntetiserade med växtextrakt och med eller utan inkapsling i gelatin eller lecitin (2)(3). 1200
   
Kolloidalt Silver i stabiliserad nanopartikelform, 1000 ml 40 ppm avsedd för inhalation, reducerade med gurkmejaextrakt (2)(3). 375
   
Kolloidalt Silver i jonform, 1 l, 20 ppm, 20 mg (4). 225
Kolloidalt Silver i jonform, 5 l, 20 ppm, 500 mg (4) 900
 Färdiga “paket” för att kunna tillverka eget Kolloidalt Silver Pris
   
Paket med allt som behövs för att tillverka eget Kolloidalt Silver. Innehåller allt som listas här under + utförliga anvisningar. hur man tillverkar olika former av kolloidalt silver (5). 3000
Delar för dig som inte behöver alla komponenter Pris
   
Silvergenerator (konstantströmsgenerator) för anslutning till AC/DC-nätaggregat och elektroder (6). 800
Kretskort med 10 mA strömregulator (med inbyggt skydd för felaktig polvändning och kortslutning (7). 250
24 V AC/DC nätaggregat (8) 425
1000 ml glasbärgare av borosilikatglas (9) 150
250 ml glasbägare av borosilikatglas (9) 75
100 ml glasbägare av borosilikatglas (9) 50
Elektrodhållare med 2 elektroder, varav 1 silveranod 15 cm x  2.0 mm) av 99.99% rent silver samt katod av stål (10). 500
Silvertråd av 99.99% rent silver att använda som anod. 150 mm lång och 1.6 mm i diameter med kopia av renhetsanalys (11). Tillfäligt utgått
Silvertråd av 99.99% rent silver att använda som anod. 150 mm lång och 2.0 mm i diameter med kopia av renhetsanalys (11). 300
100 ml elektrolysmedel (12) 150
100 ml reduktionsmedel (13) 150
Magnetomrörare med värmeplatta och magnetstång (14) 1200
Magnetstav (15). 30
1.0 ml dosspruta (för dosering av elektrolysmedel resp. reduktionsmedel) (16) 20
10 ml av extrakt av gurkmeja i 95% kemiskt ren etylalkohol (17) 200
10 ml av Garvsyra (0.1 mol lösning) (17) 100
1 gram (1000 mg) av vardera gelatin och lecitin (18) 50
Hudsalvor baserade på Kolloidalt Guld och Silver             Pris
   
20 ml Exklusivt guld- och silver hudserum – olja och vattenbaserat (19)  Tillfälligt utgått
20 ml Exklusivt guld- och silver hudserum – enbart vatten (19) Tillfälligt utgått
100 ml Exklusiv Body Lotion med Aloe Vera, Kolloidalt Silver, vitaminer m.m. (29) Tillfälligt utgått
15 ml Sårsalva med silver 200
   
Övriga produkter Pris
   
Magnesiumolja (magnesiumklorid), 100 ml sprayflaska (20) 100
Lugols Jodlösning 15% 30 ml droppflaska (21) 200
Deodorant med kolloidalt silver, fri från aluminiumsalter, parfymerande ämnen och alkohol, 100 ml sprayflaska (22) 150
Tandkräm med kolloidalt guld och silver, fluorfri, 20 ml tub (23) Tillfälligt utgått
Tandkräm med kolloidalt guld och silver, fluorfri, 100 ml tub (23) Tillfälligt utgått
Silverlaktat, 10 ml 18.258 ppm varav 10.000 ppm silver (25) 250
Silverlaktat, 100 ml 1.826 ppm varav 1.000 ppm silver (25) 250
Silverlaktat, 100 ml 18.258 ppm varav 10.000 ppm silver (25) 2000
PH-papper ark med 50 st (26) 30
Guldgenerator för att tillverka eget kolloidalt guld (27) Utgår
Digitalvåg som väger 1/100 gram, d.v.s. i steg om 1 mg (28) 600
DMSO 100 ml (30) 150
Svartkumminolja (Black Cumin Oil) 100 ml (31) 200
Amygdalin (Laetrile, Vitamin B17) 100 st kapslar med 300 mg / kapsel (32) 500
Bor, 0.1-mol lösning av grundämnet Bor i form av natriumtetraborat, 100 ml flaska med 1 ml dosspruta (33) 200
Skalat hampafrö, ekologiskt, certifierat, från EU-land, 250 gram (34) 250
Skalat hampafrö, ekologiskt, certifierat, från EU-land, 1 kilo (34) 750
Selen-tabletter 220 mcg (35) 200
Yun Zhi (Coriolus versicolor) 100 st kapslar med ~500 mg 20:1 extrakt (36) 500
100 ml tom sprayflaska för Kolloidalt Silver i jonform 10-20 ppm (37) 25
10 ml tom Nässprayflaska för Kollopidalt Silver i nanoform 40 ppm (37) 25
100 ml Handsprit i sprayform (38) 75
30 ml GcMAF i sprayform (39) 1500

-o-

(1 och 2) De olika alternativen av Kolloidalt Guld och Silver innehåller alltså samma viktmängd (mikrogram) men med olika koncentrationer i volym mätt (ppm). Koncentrationerna på 100 ppm och mer är att betrakta som högkoncentrerade och bör spädas ut innan användning. Ex.vis 250 ml 400 pm Kolloidalt Silver motsvarar 10 liter om 10 ppm. Allt kolloidalt guld och silver i nanopartikelform kan spädas med vanligt kranvatten.

(1) Kolloidalt Guld säljs i 1-litersflaskor och i två olika koncentrationer, 20 ppm och det dubbla 40 ppm, där den starkare koncentrationen är mer ekonomisk. Samt även en 250-ml flaska avsett för den som vill köpa en mindre mängd som prov.

(1 och 2) Dessa produkter av kolloidalt guld och silver är i metallisk nanopartikelform och INTE i jonform, där nanopartiklarna har fästs/bundits till större molekyler för att förhindra att de växer sig större och för ökad bioaktivitet. För silver är dessa “bindemedel” också viktiga för att förhindra att nanopartiklarna oxideras alltför tidigt.

“Reduktion” för att skapa nanopartiklar av silver och guld sker normalt med s.k. reducerande sockerarter. Dessa fungerar dock inte särskilt bra för att stabilisera nanopartiklarna, för att på så sätt förhindra att de växer sig större, något som är viktigt om koncentrationen överstiger 40 ppm. För högre koncentrationer så används istället extrakt av cannabis/hampa, gurkmeja eller kanel som både reduktionsmedel och stabiliseringsmedel. De är alla mycket effektiva. Nackdelen med kanelextrakt är att det luktar kanel, medan gurkmeja och hampa har en obetydlig lukt. Kanel och gurkmeja har också en kraftig gul-brun färg i högre koncentrationer och hampa en kraftig grön-brun färg, men alla en klar, ljusgul färg i koncentrationer på 20 ppm.

Inkapslingsmedel är viktiga att använda om kolloidalt silver ska drickas, detta därför att de s.a.s. kapslar in silvernanopartiklarna så att de inte reagerar med saltsyran i magsäcken och bildar silverklorid, utan först i tunntarmen frigörs för maximal upptagning i blodet.  Ett sådant inkapslingsmedel är gelatin som består av en kombination av proteiner och peptider. Ett alternativ (för den som av någon anledning inte vill ha gelatin) är lecitin, som är ett fosfor- och kvävehaltigt fettämne av vegetabiliskt ursprung. Såväl gelatin som lecitin fungerar även som stabiliseringsmedel. Andra inkapslingsämnen som kan användas om man avser att tillverka krämer och lotions, är vegetabiliska s.k. polysackarider i form av ex.vis xanthamgummi och karrageenan. Observera, att kolloidalt silver som INTE har kapslats in på detta sätt inte bör drickas, eftersom det alltså helt eller delvis ombildas till silverklorid i magsäcken.Om man endast har för avsikt att använda kolloidalt silver externt så rekommenderas först och främst polyfenoler i form av tanniner (s.k. bitterämnen som finns i ex.vis té och rött vin och som huvudsakligen utgörs av garvsyra), detta eftersom de dels är både effektiva reduktionsmedel och binde-/stabiliseringsmedel, och dels har en sammandragande effekt, varför denna form av kolloidalt silver är särskilt effektivt mot mindre blödningar.

Kolloidalt silver i höga koncentrationer och som inte är stabiliserat ska endast användas externt.

(3) Kolloidalt Silver i stabilserad nanoformat i inte alltför hög koncentration om 40 ppm är avsedd att andas in via nebulisator vid infektion i luftvägar samt som nässpray.

(4) Jonformen av Kolloidalt Silver består kemiskt sett av en silveroxidlösning, och motsvarar samma slags kolloidala silver som den svenska kommersiella produkten Ionosil, men med dubbla koncentrationen om  20 ppm. Kolloidalt Silver i jonform kan inte tillverkas i högre koncentrationer än ca: 20 – 25 ppm, detta beroende silveroxids löslighet i vatten. Av denna orsak så kommer denna form av kolloidalt silver alltid kommer att innehålla 85 – 99% silverjoner och 1 – 15% silvernanopartiklar i obunden form. Denna form av KS bör endast användas för att rena vatten och för externt bruk, ex.vis sårdesinfektion.

Allmänt gäller, att om du önskar andra koncentrationer eller kvantiteter, eller om du har speciella önskemål på vilka reduktionsmedel, stabiliseringsmedel och inkapslingsmedel som ska användas, så kontakta oss.

(5) För dig som själv vill tillverka kolloidalt silver så är detta ett komplett paket med allt vad som behövs förutom avjoniserat vatten / destillerat vatten. Utförliga steg-för-steg anvisningar följer med för att tillverka olika former av kolloidalt silver.

Paketet innehåller en glasbägare av borosilikat (1000 ml) + elektrodhållare av trä med en silvertråd om 15 cm längd x 2.0 mm diameter av 99.99% rent silver (som anod), samt en kortare tråd av stål (som katod) + 100 ml elektrolysmedel + 100 ml reduktionsmedel + konstantströmsgenerator på 10 mA med medföljande 24 volt AC/DC nätadapter + Magnetomrörare med värmeplatta och magnetstav + 4 stycken 1-ml dossprutor + 10 ml av gurkmejaextrakt + 10 ml garvsyra + 1 gram gelatinpulver + 1 gram lecitinpulver + häfte med pH-remsor.

(6) Om du själv vill bygga din silvergenerator och du inte har tillgång till ett riktigt labbagregat, så krävs en konstantströmsregulator, som ser till att strömmen hålls på en fast och stabil nivå under hela elektrolysprocessen. Denna specialdesignade krets fungerar för spänning mellan 9.8 – 38 volt, och ansluts till ett AC/DC-nätaggregat som ger minst 18 volt (helst 24 volt), samt till elektroderna.

(7) Om du inte redan har ett AC/DC-nätaggregat av den typ som används till bärbara datorer, så är denna lämplig. Den ger en spänning om 24 volt, och ansluts till silvergeneratorn.

(8) Endast glasbägare får användas under tillverkningen, och denna typ av glasbägare är av speciellt borosilikatglas (s.k. laboratorieglas), som tål starka kontraster mellan hetta och kyla bra, vilket vanligt glas inte gör. Finns i olika storlek – 1000 ml, 250 ml och 100 ml.

(9) Vid elektrolys så kan endast glasbehållare användas, och det bör vara av glas som tål snabba kontraster mellan hetta och kyla, något som s.k. borosilikatglas gör. Denna bägare rymmer 1 liter (1000 ml) och är tillverkat av detta glas.

(10) Två elektroder behövs, varav en av silver som har så hög renhet som möjligt. Denna silveranod är tillverkat av 99.99% silver och kommer med kopia på renhetsanalys. Silveranoden är 15 cm lång och har en diamaterer på 1.6 mm. Katoden är av stål, kortare än silveranoden och 1.5 mm i diameter. Elektroderna sitter fasta i en elektrodhållare av trä som placeras ovanför glasbägaren, och ansluts till silvergeneratorn med s.k aligatorkontakter.

Det finns två olika priser, detta beroende på tjockleken på silvertråden. Den tunnare, som har en diameter på 1.6 mm är 100 kr billigare.

(11) Om du behöver mer silvertråd så har vi sådan silvertråd på rulle av högsta möjliga renhetsgrad 99.99% rent silver och en diameter på 1.6 mm (14 gauge) eller 2.0 mm (12 gauge). Båda tjocklekarna fungerar bra, så skillnaden är mest att den tjockare är stabilare, och med större tjocklek så har den också längre livslängd. Kopia på certifikat av renhetsanalys bifogas.

(12) För att kunna tillverka kolloidalt silver så måste själva elektrolysprocessen ske på ett lugnt och stabilt sätt, vilket kräver s.k. elektrolysmedel. Detta elektrolysmedel består av en 1-mol natriumkarbonatlösning, vilket inte påverkar slutresultatet negativt, och ej heller lämnar några farliga rester kvar i lösningen. Utan reduktionsmedel så kan inte elektrolyspreocessen kontrolleras, utan kommer att starta väldigt långsamt för att sakta accelerera, och processen tar onödigt lång tid i anspråk. 100 ml räcker till att göra 100 liter kolloidalt silver oavsett koncentration.

(13) För att skapa nanopartiklar av silver så krävs ett reduktionsmedel. Detta reduktionsmedel består av en 1-mol lösning av dextros/glukos (s.k. monosackarid) samt en 0.1-mol lösning av maltodextrin (s.k. polysackarid), där destros/gluckos fungerar som aktivt reduktionsmedel och maltodextrn som ett stabiliseringsmedel . Utan reduktionsmedel så kommer aldrig reduktionen till nanopartiklar att kunna ske komplett. Ytterst lite behövs varje gång, och de 100 ml räcker till att tillverka 1000 liter med 10 ppm koncentration.

(14) Magnetomrörare med värmeplatta samt en magnetstång som man lägger i botten av bägaren. En sådan är mycket användbar och gör att silverpartiklarna sprids mer jämnt i vattnet, något som är ett måste om man avser att tillverka starkare koncentrationer, samt att kapsla in silvernanopartiklarna.

(15) Vit magnetstav med hölje av teflon till magnetomrörare. Finns i olika längder, normalt 25 – 45 mm.

(16) Dossprutor behövs för att exakt kunna mäta upp mängden elektrolysmedel resp. reduktionsmedel. Dessa dossprutor rymmer 1 milliliter, och har graderingar om 0.01 ml. Utan dossprutor är det svårt att mäta upp exakt mängd.

(17) Extrakt av ca: 5 gram kanel, gurkmeja eller hampa (cannabis) i 10 ml 95% stark och kemiskt ren etylalkohol (etanol) att användas som reduktionsmedel och stabiliseringsmedel för tillverkning av högre koncentrationer av kolloidalt silver.

(18) Tre zip-påsar med 1 gram vardera av gelatin, lecitin och garvsyra, ämnen som fungerar som stabiliseringsämnen och inkapslingsämnen (garvsyra är endast stabiliseringsämne).

(19) Ett exklusivt s.k. hudserum tillverkat av kolloidalt guld och silver. Ett hudserum skiljer sig från en hudcréme/hudlotion genom att innehållet är koncentrerat och mängden olja och utfyllnadsämnen är minimerat. Därtill innehåller hudserum ingredienser i höga koncentrationer som är alltför dyra att ha i tillräckligt höga koncentrationer i vanliga crémer/lotions, ingredienser vilka alla har vetenskapligt beprövad gynnsam effekt på huden.

Detta hudserum innehåller liposomalt inkapslade (ca: 10 nm stora) nanopartiklar av guld och silver vilka har reducerats med extrakt av gurkmeja, och detta i en koncentration på ca: 400 ppm vardera. Salvan finns i två versioner, dels en kombinerad olje- och vattenbaserad och dels en endast vattenbaserad. Det vattenbaserade hudserumet innehåller förutom kolloidalt guld och silver följande ämnen:

Därtill följande ämnen: ALA (alfa-lipoinsyra), Allantoin, DMAE, Extrakt av Albizia, Grönt Té, Granatäpple och Hampa/Cannabis, Ferulsyra, Hyaluronsyra, Kreatinmonohydrat, Lecitin, Natriumlaktat, Silverlaktat, Vitamin B och C. Serumet som även innehåller oljor och oljelösliga ingredienser innehåller utöver nyssnämnda ingredienser även följande: Arganolja, Citronmelissolja, Hampfröolja, Jojobaolja, Kokosolja, Nyponfröolja, Ringblomsolja, Vitaminerna A, C, D3 och E. Alla produkter är ekologiska. Inga onödiga tillsatser i form av konserveringsmedel, färgämnen, parfymerande oljor är tillsatta. Hudserumet ligger i en 20-ml plasttub.

(20) Så kallad magnesiumolja är kemiskt sett inte någon olja utan ämnet magnesiumklorid löst i destillerat vatten, och används för att spraya på huden, bl.a. vid muskelvärk. Den höga koncentrationen gör att den känns oljeliknande när man smörjer in den. Huden absorberar lätt magnesium, och det är därmed ett säkert sätt att tillföra kroppen extra magnesium.

(21) Lugols Jodlösning om 15% i 30 ml droppflaska innehåller en kombination av jod i två former, dels kemiskt ren jod och dels kemiskt ren kaliumjodid, dessa två ämnen är lösta i destillerat vatten. Jod är ett livsviktigt grundämne där brist leder till diverse allvarliga sjukdomar. 1 droppe innehåller 6.25 mg jod. Den genomsnittliga japanen får genom kosten i sig ca: 12.5 mg om dagen, d.v.s. motsvarande 2 droppar.

(22) Långtidsverkande (24 – 48 timmar) effektiv deodorant som är helt fri från aluminiumsalter, alkohol, parfym, parabener, m.m. Endast naturliga ingredienser med kolloidalt silver (silverlaktat), allantoin, aloe vera, arrowroot och xylitol.

(23) Fluorfri tandkräm baserat på kolloidalt guld och silver som är reducerat och stabiliserat med gurkmejaextrakt samt kalciumfosfat (samma ämne som tänderna består av) och ekologisk och smakneutral kokosolja. Därtill ingår arginin (en viktig aminosyra), tre viktiga enzymer som finns naturligt i saliv (laktoferrin, laktoperoxidas och lysozom), magnesiumklorid och natriumklorid (vanligt salt), natriumkarbonat (för att höja pH-värdet)  xanthangummi (konsistensgivare) och xylitol (björksocker). Smaksatt med endera peppermintolja eller spearmintolja. Tandkrämen finns både som liten 20-ml tub och fullstor 100-ml tub.

(25) Silverlaktat är en förening mellan silver och mjölksyra i jonform som visat sig ha de mest effektiva egenskaperna mot sjukdomsframkallande bakterier, virus och svampar av alla silverföreningar. Det kan användas som konserveringsmedel i allt från hudvårdsprodukter till gelé/marmelad/sylt. Den lilla volymen om 10 ml har en koncentration på 18,258 ppm silverlaktat varav 10,000 ppm i form av silverjoner. Detta motsvarar samma koncentration av silverjoner som 10 liter med 10 ppm, och 1 ml alltså 1 liter om 10 ppm. En koncentration på 2 ppm är tillräcklig för att effektivt döda de flesta bakterier, virus och svampar. Och det innebär att det räcker med 0.2 ml av detta silverlaktat till 1 liter av den produkt som man tillverkar.

(26) Häfte med 50 pappersremsor för att testa pH i vätskor. Mätvärde mellan 1 och 14.

(27) Guldgenerator med inbyggt nätaggregat. 110 – 240 V ingående spänning, 50 – 100 utgpående spänning och 300 mA utgående konstant ström. Ansluts till vägguttag samt elektroder enligt bruksanvisning. Obs! utan anod av guld,  katod av stål eller elektrodhållare (samma elektrodhållare som för tillverkning av kolloidalt silver kan användas).

(28) Digitalvåg som väger med en nogrannhet om 1/100 gram, d.v.s. 1 milligram. Inkl. kallibreringsvikter. Används vid tiullverkning av kolloidalt guld omed elektrolys, där guldanodens viktskillnad anger koncentrationen av guldnanopartiklar.

(29) Exklusiv “Body Lotion” (salva för hela kroppen), särskilt anpassad för torr och känslig hud, baserad på Aloe Vera gel, kolloidalt silver (liposomalt inkapslade nanopartiklar såväl som silverjoner), en noga utvald blandning av 7 olika vegetabiliska oljor, vitaminerna A, B, C, D och E, samt olika kroppsegna ämnen.

(30) DMSO – Dimetylsulfoxid, 99.99% kemiskt ren. Är ett svavelhaltigt lösningsmedel som bl.a. används inom veterinärmedicin som liniment vid ledinflammationer, då det är smärtstillande, antibiotiskt och och antiinflammatoriskt, samt har en förmåga att tränga igenom vävnader utan att skada dessa. Det senare gör det lämpligt att blanda med ämnen som man vill ska penetrera huden, för att på så sätt göra egna liniment. Läs mer här: http://www.euro-vets.com/page/page3162.html?id=26

(31) Svartkumminolja är en ekologisk kallpressad vegetabilisk olja som traditionellt har använts som medicinalväxt i arabiska, afrikanska och västasiatiska länder.

(32) Amygdalin (även kallat för Laetrile eller vitamin B17) är ett ämne som finns i vissa frökärnor. Här i form av rent extrakt från aprikoskärnor om 300 mg rent amygdalin per kapsel och 100 kapslar per påse. Amygdalinet har blandats med mikrokistallint cellulosa och två magnesiumsalter för att kunna bilda pulver. Kapslarna består av gelatin.

(33) Bor i form av natriumtetraborat med koncentrationen 0.1-mol Bor. 100 ml glaskflaska med pipett. 1 ml innehåller ca: 38 mg Bor; 1 droppe ca: 1.9 mg Bor.

(34) Skalat hampafrö, från ekologiskt odlad och certifierad hampa odlad i annat EU-land, vilket är perfekt för att ha i müsli eller för att göra egen hampamjölk. Det är det mest näringsmässigt perfekta man kan äta ifråga om näringsinnehåll med bl.a. balanserade fettsyror, hög proteinhalt, m.m.

(35) Tabletter innehållande 220 mikrogram av grundämnet Selen plus mindre mängder av vitamin A, C och E.

(36) Vegetabiliska kapslar fyllda med extrakt (20:1) av den traditionella kinesiska läkeväxten Yun Zhi (lat: “Coriolus versicolor”). Varje kapsel innehåller ca: 500 mg extrakt motsvarande till ca: 10 gram torrvikt av växten. Försluten påse med 100 st kapslar.

(37) Tomma 100 ml sprayflaskor för för Kolloidalt Silver i jonform att användas utvärtes samt 10 ml nässpraflaskor avsedda för Kolloidalt Silver i stabiliserad nanopartikelform med koncentrationen 40 ppm.

(38) 100 ml Handsprit som spray för desinficering av händer innehållande 80% alkohol (propylalkohol), 10% fuktigehtsbevarande substans (propylenglykol och 10% vatten (destillerat vatten). Helt utan parfymerande ämnen.

(39) GcMAF är ett komplex protein som finns i extremt liten mängd i vår kropp och som reglerar viktiga funktioner i våra celler, bl.a. aktivering av en typ av celler som heter makrofager, vilket är en typ av immunförsvarsceller. Flaskan innehåller totalt 1.5 miljoner ng löst i Salin (0.9% steril saltlösning), och en spraydos innehåller ca: 50.000 ng GcMAF.

-o-

Beställningar över 350 kr skickas fraktfritt inom Sverige, men vid beställningar under 350 kr tillkommer 50 kr i expeditionsavgift.

För att skicka till annat land tillkommer 100 – 200 kr per försändelse (beroende på land och vikt).

Rabatter: Beställ 4 av samma produkt och betala för 3, beställ 10 av samma produkt och betala för 7.

Betalning sker förskott via SWISH, direkt banköverföring eller via PayPal. För betalning via PayPal tillkommer 4%. Meddela hur du vill betala.

Anteckna vad du vill beställa och kontakta sedan oss för beställning och betalning.

Du kan enklast göra din beställning genom att fylla i formuläret nedan. Vid “Ditt meddelande” skriver du in följande:

– Vad du vill beställa och antal

– Din postadress dit varorna ska skickas

– Hur du vill betala (vilket kan vara SWISH, direkt banköverföring eller PayPal. Vid direkt banköverföring, så uppge namnet på din bank). För betalning via PayPal så tillkommer 4%.

Efter att vi har tagit emot din beställning så kontaktar vi dig, samt meddelar dig också våra betalningsuppgifter så att du kan göra förskottsbetalningen. Vi skickar sedan senast efterföljande vardag. Enstaka förpackningar skickas som skrymmande brev (går ner i postlåda, men inte i brevinkast), och tar till det flesta adresser 1 vardag för att komma fram.

Om du bor i Stockholmstrakten och vill göra större beställningar så går det även att avtala om privat leverans med bil.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Beställningsmeddelande

  Obs! Kom ihåg att uppge din adress dit varorna ska skickas, ditt mobiltelefonnummer (för SMS-avisering) samt hur du vill betala!

  Ps. Om du av någon anledning INTE vill göra din beställning via detta formulär, så kan du kontakta oss via någon av kontaktuppgifterna nedan. Uppge namn och adress, samt även mobiltelefonnummer (för SMS-avisering).

  kontaktinfo