CBD Produkter

CBD-olja och andra CBD-produkter

Version 2018-11-29

Av Per Dahlin

CBD är förkortningen för ämnet cannabidiol, en s.k. cannabinoid, som är ett av minst 113 kända sådana s.k. cannabinoider som finns i växten hampa (lat. ”cannabis sativa”), mer känd som cannabis.

Cannabis / hampa som växt finns i flera former, och grovt sett kan man dela in den i industrihampa respektive droghampa, där industrihampa odlas för att få frön (hampafrön) och fröolja (hampfröolja), samt att stammen används för att få starka fibrer som används för att göra rep, byggnadsmaterial och golvströ. Medan droghampa är den förädlade formen av hampa där särskilt blomställ­ning­arna (men ibland även bladen tillvaratas) för att användas i berusningssyfte (marijuana och hasch). Det som skiljer dessa två former av cannabis/hampa åt, är fördel­ningen av de två cannabinoider som det finns mest av – CBD samt THC, där industrihampa har hög halt CBD men låg till obefintlig mängd THC. Och där droghampa istället har det omvända – hög halt THC och låg till obefintlig mängd CBD. Det innebär att industrihampa inte kan användas i berusningssyfte, och att droghampa inte lämpar sig för att utvinna CBD.

Blomställningar innehåller mest av dessa cannabinoider, och det är också dessa som tillvaratas när man vill utvinna dessa ämnen – cannabinoiderna. Och den lagliga industrihampan innehåller alltså en särskilt hög koncentration av CBD jämfört med alla övriga cannabinoider.

Den medicinska användningen av cannabis/hampa har funnits så länge som män­niskan har funnits. Och i USA mellan år ca: 1850 – 1936 så innehöll nästan all förskriven medicin extrakt av cannabis/ hampa, och det ordinerades mot 100 tals olika sjuk­domar och besvär. Och det var ungefär detsamma i övriga väst­världen. Hampan man använde kallades för ”cannabis indica”, eftersom den importerades från Indien, som man numera vet innehåller en hög halt av både CBD och THC.

Modern forskning har påvisat att vår kropp tillverkar egna sådana cannabinoider – kallade för endo­cannabinoider. Och att våra celler har tre typer av speciella receptorer för dessa – kallade CB1, CB2 och GPB55 (även kallat CB3). Och vår kropps cannabinoida system är in­blandad i nästan alla funktioner i vår kropp – styr hormon­systemet och sådant som sömn, hunger, immunförsvar m.m. Styr därtill kroppens förmåga att kunna läka sig själv och inte minst upprätthåller kroppens interna balans, s.k. homeo­statis.

Canna­bino­iderna som finns i vissa växter, särskilt då i cannabis/hampa, benämns fytocannabinoider för att skilja dom från de kroppsegna cannabinoiderna, som benämns endocanna­binoider. Dessa canna­binoider, som alltså finns i vår kropp och i vissa växter, de har visat sig ha mycket starka antiinflam­matoriska och antioxi­derande egenskaper, verkar smärtlind­rande, antidepressivt och ångest­dämp­ande. De skyddar alla celler, men särskilt nervcellerna, varför det mot­verkar epilepsi och Alzheimers. De har därtill anti­cancerogena egenskaper på flera sätt – antimeta­statisk (hindrar cancerceller från att sprida sig till andra delar av kroppen) och antiproliferativ (hindrar cancerceller från att växa).

Cannabis/hampa innehåller andra kategorier av ämnen, inkl. s.k. terpener, vilka utgör den huvud­sakliga beståndsdelen i alla essentiella oljor som utvinns från väldoftande växter och kryddor. Myrcene är en av de terpener som det finns mest av, och denna finns bl.a. i citrongräs, humle, persilja och timjan, men också i frukten mango. Och det har visat sig att just Myrcene dels underlättar för cannabino­iderna att passera blod-hjärnbarriären, samt ökar cb1-receptorernas upptag­ningsförmåga. Myrcene har därtill visat sig ha såväl antibakteriella som smärt­lindrande egen­skaper, samt verkar anti-depressivt, antiinflamma­toriskt, anti-oxidativt och anti-cancerogent. Andra terpener som det också finns mycket av är Caryophyllene (alfa- och beta-caryophyllene, förekommer även i ex.vis klöver, humle, oregano, svart­peppar och lavender, m.m) verkar bl.a. antidepressivt, ångestdämpande och anti-inflam­mator­iskt. Linalool (förekommer även i koriander, mynta, basilika och apelsin) är antiseptiskt och svampdödande. Pinene (alfa- och beta-pinene, som också finns i barrträd) vidgar luftvägarna och har anti-inflammatorisk effekt. Humulene (förekommer även i humle, salvia, ginseng och ingefära) är anti-inflammatoriskt, anti-bakteriellt och anti-cancerogent. Detta talar för samverkande s.k. synergieffekter mellan canna­bino­iderna och dessa terpener, och förklarar varför enskilt isolerade kemiska sub­stanser, såsom CBD eller THC, verkar sämre än extrakt av hela växten.

Mer finns att läsa här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoida_systemet

Och cannabinoiderna i cannabis/hampa har samma effekt som dessa kroppsegna endocannabinoider, d.v.s. triggar samma receptorer. Och extrakt av cannabis/hampa har i vetenskapliga studier särskilt visat sig ha följande effekter:

  • De är orosdämpande och ångestdämpande, och speciellt effektivt vid psykisk ohälsa, depression, humörsvängningar och mot sömnstörningar.
  • De är smärlindrande och motverkar inflammationer. Och de smär­tlindrande egenskaperna är särskilt effektiva mot neurologiska skador. De anti­inflammatoriska egenskaperna verkar särskilt väl i mag- tarmsystemet, vilket bl.a. lindrar vid Crohns sjukdom, IBS och andra mag- och tarm­besvär.
  • De är antispastiskt, och dämpar ofrivilliga muskelryckningar, kramper och epileptiska anfall.
  • De har en kärlvidgande effekt som gör att blodgenomströmningen ökar, vilket även indirekt motverkar högt blodtryck. En bieffekt kan bli att hjärtfrekvensen ökar (som konsekvens av att mer blod behöver pumpas ut – en orsak till varför cannabis är klassat som dopingmedel inom idrott, eftersom det därmed höjer syreupptagningsförmågan och därmed prestationen).
  • De reducerar blodsockernivåerna och har en balanserande och normali­serande effekt på alla kemiska reaktioner i kroppen, d.v.s. motverkar extrema toppar och dalar.
  • De hämmar cancercellers spridning och tillväxt samt dödar cancerceller.

Cannabis / hampa är sannolikt den medicinalväxt som det forskats mest kring av alla växter. Och enbart i amerikanska PubMed (US National Library of Medicine National Institutes of Health) så finns över 14,000 vetenskapliga studier på dess medicinska effekt:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cannabinoids

Och amerikanska staten har flera patent på cannabis i medicinskt syfte, inkl. följande patent som ” The Department of Health and Human Services” har:

https://www.google.com/patents/US6630507

 

Tillverkning

De CBD-produkter som jag tillverkar baserar sig på ekologiskt odlad industri­hampa (av den EU-godkända sorten Finola), från en svensk lant­brukare som har tillstånd från Länsstyrelsen och Jordbruks­verket att odla industrihampa. Torkade blomställningar (efter det att fröna har frånskiljts) extraheras med kemiskt ren alkohol, detta med en metod som kallas för Soxhletextraktion (en slags upprepad extraktions- och destilla­tions­process). Alkoholen destilleras sedan varsamt bort genom upphettning i vatten­bad (då alkohol har lägre kokpunkt än vatten). Det rena extraktet (som ser ut som ett mellanting mellan kåda och tjära) blandas sedan ut med hampfröolja för att få CBD-Olja eller med kemiskt ren 95% alkohol för att få CBD-Tinktur. Men kan också blandas med andra ingredienser för att tillverka andra CBD-produkter. Extraktet i sin rena form finns även i 5 ml dossprutor för de som endera vill tillverka egna CBD-produkter eller för att kunna ta det i mer koncentrerad form. Och den torkade hampan finns även att köpa för de som vill brygga té eller göra eget extrakt.

CBD-Olja med hampfröolja är lättflytande, torr och ur näringssynpunkt mycket bra olja, då det inne­håller en perfekt blandning av de essentiella fettsyrorna omega-3, 6 och 9. Förutom att kunna tas oralt 8via munnen) så kan den även användas topiskt (på huden) vid olika typer av hudproblem såsom acne, eksem, sår och psoriasis m.m. Hampfröoljan kommer från ekologiskt odlad hampa, är kallpressad och kommer från samma ställe som hampan kommer från. CBD-oljan med hampfröolja bör förvaras mörkt och gärna svalt, ex.vis i kylskåp.

CBD-Tinkturen har bäst hållbarhet och ett snabbare och effektivare upptag än oljan, men bör blandas ut med vatten eller annan drickbar vätska för att drickas p.g.a. den höga alkoholhalten. Den minimala mängden alkohol är försumbar även för de som är nykterister eller för de som av andra skäl vill undvika alkohol.

CBD-E-juicen är tillverkad enbart för att kunna användas i det som kallas för e-cigaretter, vilka normalt används för att röka e-juice innehållande nikotin, men som också kan användas för denna typ av e-juice – innehållande CBD och de andra cannabinoiderna.

CBD-Supparna har också lång hållbarhet då det är baserat på kakaosmör. Och de ska förvaras svalt i kylskåp.

CBD-Munsprayen är alkoholbaserat och smaksatt med pepparmintolja, och liknar på så sätt den förskrivna cannabismedicinen ”Sativex”.

CBD-Hudspray och CBD-Hudgel är alkoholbaserat och har mycket lång hållbarhet. Det innehåller därtill noga utvalda ämnen som syftar till att mjuka upp och penetrera huden, så att de verksamma cannabinoiderna når på djupet. Endera för att få lokal effekt ex.vis vid lokala smärtor, eller på tunn hud, ex.vis underarmens insida, för att på så sätt lättare nå blod­banorna. Hudgelen kan användas som den är, eller med speciella plåster som kan beställas utöver, huvudsakligen då i syfte att skydda utanpåliggande kläder, och för att fixera gelen mot huden. Dessa plåster är 13 x 15 cm stora, består av tunt bomullsnät med ett tunt skyddspapper, och har kanter av latex (naturgummi).

CBD-Chokladen innehåller extraktet som är löst i 100% kakaosmör samt solroslecitin (som fungerar som naturligt emulgerings­medel) och blandat med 100% kakaopulver. Både kakosmöret och kakaopulvret kommer från certifierade ekologiska kakaoodlingar i Peru. Kakaohalten är 90% (89 -90%).

CBD-Extraktet är rent extrakt i 5-ml dossprutor har alltså inte blandats ut, och konsistensen är mycket trögflytande till hård, likt kåda, varför man nästan alltid måste värma upp den, enklast då genom att lägga dossprutan i en plastpåse som doppas i hett vatten, där den får ligga några minuter innan använd­ning.

CBD-Té är hampan i sin obehandlade form, och består av torkade blommor och blad utan frön, och är avsedd att koka té på, men kan även rökas som ett tobakssubstitut. Det kan även användas för de som själva vill tillverka CBD-olja eller CBD-tinktur då tydliga anvisningar följer med.

CBD-Snus består av 1 grams portionspåsar med nikotin.- och tobaksfri snus innehållande CBD-extrakt löst i livsmedels­godkänd propylenglykol och vegetabiliskt glycerin samt solroslecitin, därtill smaksatt med té och en citrusolja. Varje portion innehåller 25 mg cannabinoider.

CBD-Kapslar är vegetabiliska kapslar som innehåller ca: 140 mg pulvriserade torkade hampablommor. Hampan har inte “dekarboxylerats”, dvs inte upphettats utan är i rå och torkad men ej upphettad form, och består alltså endast av blommorna där koncentrationen cannabinoider är som störst.

 

Tillverkningsomgång, tillverkningsdatum och verifierbar analys av innehåll

Efter varje tillverkningsomgång (s.k. ”batch”) av extraktet så skickas ett prov till ett laboratorium, som specialiserar sig på att just analysera cannabis/hampaprodukter. De gör en komplett analys som verifierar att den kommer från mig, visar den uppskattade effekten baserat på innehållet av de olika cannabinoiderna och terpenerna, därtill inne­hållet i procent av de 8 vanli­gaste förekom­mande cannabinoiderna i procent, samt innehåller av de 11 vanligaste s.k. terpenerna uttryckt som mg per gram. Därtill innehåll av eventuella gifter (pesticider, herbi­cider och mykotoxiner) samt de metaller som den hittar spår av.

Efter det att jag har fått detta resultat så blandas extraktet ut beroende på vad som ska bli slutprodukt. För CBD-olja så är det med hampfröolja, och för CBD-tinktur så är det med 95% alkohol. För CBD-supparna är det med kakaosmör. För CBD e-juicen så är det med sådan speciell e-vätska (innehållande enbart propylalkohol och glycerin). Etcetera.

På varje flaska finns också en fyrkantig rut­mönst­rad s.k. QR-Kod, vilken inne­håller en internetlänk till det laboratorium som analy­serat denna ”batch”, och specifikt till just denna analys. Om man laddar ner och installerar en ”app” till sin mobil­telefon eller surf­platta för att scanna sådana QR-koder (dessa ”appar” är gratis och har namn som ”QR-kodläsare”, ”QR-reader”, ”QR-scanner” etc.) så kan man scanna denna QR-kod på flaskan och direkt kopplas vidare till detta laboratorium för att kunna läsa denna detal­jerade laboratorieanalys. På flaskorna står det också ett ”Batch-date” som är det datum då flaskorna buteljerades, samt ett ”Batch no:” som är det identifierbara nummer som labbföretaget har gett provet av det extrakt som har använts.

 

Koncentrationer

På flaskorna (produkterna) så anges total koncentration av cannabinoider i procent och alltså inte enbart koncentrationen av CBD eller de andra cannabinoiderna, och orsaken är följande. Varje ”batch” av extrakt som framställs och som skickas på analys visar sig innehålla olika koncentrationer av cannabinoider totalt sett samt av CBD, den cannabinoid som det finns mest av. Och konse­kven­sen blir därmed att varje omgång tillverkad CBD-produkt baserad på samma ”batch” extrakt kommer att vara identisk ifråga om innehåll, men kommer att skilja sig åt från de som har tillverkats före och efter utifrån en annan ”batch” av extrakt. Orsaken till varför det varierar beror på att varje enskild hampaplanta inom ramen för sin sort ändå är genetiskt unik, och därmed har variationer ifråga om innehåll av cannabinoider. Och varje extraktion är utifrån hundratals sådana torkade plantor, som tillsammans ger ett unikt extrakt. Och det enda sättet att få ett identiskt extrakt varje gång är att utgå från klonade plantor, d.v.s. genetiskt identiska plantor. Det är så det brittiska läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals gör, där de har egna odlingar av två sorters hampasorter för att framställa munsprayet Sativex, som alltså är baserat på extrakt av cannabis/hampa. Men alla annan CBD-olja och CBD-produkter som framställs och säljs, och detta oberoende av tillverkare, det är tillverkat utifrån industrihampa som odlas utifrån frön, så därmed blir också det extrakt som framställs olika varje gång.

Koncentrationerna av cannabinoider inkl. CBD och THC varierar mellan varje batch extrakt, och därmed även i det CBD-extrakt som jag säljer. Före alla andra produkter (olja, tinktur, spray, gel och suppar) så har extraktet spätts ut för att uppnå en bestämd koncentration av totala cannabinoider i varje enskild produkt, detta oberoende av vilken batch extrakt som har använts, och koncentrationerna i varje produkt är följande:

 

Olja / Tinktur / Munspray / Hudspray = 7.5%

E-juice = 5.0%

Suppar = 3.75%

Hudgelen = 0.75%

Extrakt = varierar, ca: 50%

CBD-Té / Hampa-Té = ca: 6.0% (+/- 1%)

CBD-Snus = 2.5%

CBD-Kapslar = ca: 5%

De exakta koncentrationerna av de olika cannabinoiderna och terpenerna samt icke-önskvärda ämnen framgår dock tydligt i den laboratorieanalys som finns på labbföretagets egen hemsida, vilket varje kund kan läsa och ta del av via QR-koden på varje flaska. Och denna information tillsammans med texten ”diluted X:Y” som framgår på varje CBD-produkt anger hur mycket extraktet har spätts ut. Ex.vis 1:10 betyder 1/10 (0.10 eller 10%); 1:7 betyder 1/7 (0.142857 eller 14.29%). Ex.vis om labbanalysen visar ett totalt canna­binoid­innehåll om 45.49% och det står ”diluted 1:6” så innebär det att innehållet är på 45.49 / 6 = 7.58%, etc.

 

Användning / Dosering

CBD-Oljan kan sväljas direkt, men för optimalt upptag så droppas den under tungan, varefter man håller den kvar i en minut eller längre, detta för att så mycket som möjligt ska upptas via slemhinnorna där. Sedan sväljs den, varefter upptaget sker i tunntarmen. Undvik att låta oljan komma i kontakt med tungan, där alla smaklökar sitter, då smaken är stark och bitter.

CBD-Tinkturen är alltför stark för att drickas som den är, varför den bör droppas i en sked med lite vatten eller annan dryck, men intas sedan på samma sätt – håll vätskan i främre delen av munnen (under tungan och läpparna, där det finns mest av tunna och blodrika slemhinnor), och svälj sedan. Upptaget av tinktur är snabbare än med olja.

CBD-E-juicen röks i s.k. e-cigaretter, som fylls med e-juicen genom att man försiktigt klämmer ut vätskan från plastflaskan med e-juice in i e-cigaretten behållare.

CBD-Supparna är primärt avsedda att föras in i ändtarmen just innanför ring­muskeln, men kan även använda vaginalt, och ska då föras in så långt som möjligt mot livmodertappen. Supparna smälter sakta av kroppsvärmen och cannabinoiderna upptas av de ytliga blodkärlen direkt i systemkretsloppet utan att först passera levern.

CBD-Munsprayen sprayas under tungan och får verka någon minut innan man sväljer, detta för att maximera upptaget via de ytliga blodkärlen där. En spraydos motsvarar ungefär samma mängd som 3 droppar CBD-olja/CBD-tinktur.

CBD-Hudsprayen sprayas på handledens eller underarmens insida och masseras försiktigt in med fingertopparna. Och det räcker med en sprayning. Undvik därefter att tvättas / duscha huden inom de närmaste 6 timmarna. Huden måste vara ren och torr innan man sprayar.

CBD-Hudgel / CBD-Plåster är en tub med ovannämnda spray i gelform, där man klämmer ut en liten mängd som appliceras i mitten på ett av de medföljande plåstren. Plåstret appliceras sedan på ett lämpligt hudparti, ex.vis arm, ben, mage eller rygg som är ren och torr, där det får sitta under minst 4 timmar.

CBD-Choklad är i kakor om 60 gram med 15 bitar om vardera 4 gram styck. Varje bit motsvarar ca: 2.5– 3 droppar av CBD-oljan / CBD-tinkturen, och chokladen kan på så sätt ersätta dessa två. CBD-Chokladen har en koncentration på 89-90% kakao och är på så sätt bitter i smaken, man har knappat någon kännbar smak av extraktet. Dvs den starka och bittra smak som man känner av CBD-oljan finns inte där, utan det smakar som 90% choklad. Man tar en bit och låter den långsamt få smälta i munnen innan man sväljer.

CBD-Snus är 1 grams portionspåsar som läggs under läppen för upptag via munslem­hinnorna, och bör vara där minst 2 timmar, helst upp emot 4 timmar för maximalt effekt. Och kan användas upp emot ett helt dygn med bibehållen effekt.

CBD-Extraktet pressas ut försiktigt, motsvarande storleken av ett riskorn, vilket sedan läggs under tungan, där det sakta får smälta. För den som vill göra egna CBD-produkter så värms den och det som man vill blanda ut med (olja, alkohol, choklad etc.) i vattenbad, varefter man blandar ihop det och låter det svalna till rumstemperatur.

CBD-Té bryggs inte som vanligt té utan ska småkoka under några minuter, detta med tillsatt smör, grädde eller annan fettrik substans, samtidigt som man rör om. Detta för att cannabinoiderna och terpenerna är fettlösliga men inte vatten­lösliga. Tag motsvarande en matsked torkad hampa till en stor kopp (2 – 3 dl) vatten och motsvarande ca: 1 tesked smör, grädde eller annan fettrik substans.

CBD-Kapslar sväljs hela och sköljs ned med vatten eller annan valfri dryck. De vegetabiliska kapslarna upplöses i magen varvid hampan frigörs.

Mängden som intas är högst individuell. För CBD-oljan/CBD-tinkturen så börjar man förslagsvis man med en droppe för att sedan successivt öka dosen. Intaget kan ske med minst ca: 8 timmars intervall, d.v.s. maximalt 3 ggr per dygn, detta beroende på den tid det tar för cannabino­iderna att metaboliseras i levern. För extraktet så tar man på motsvarande sätt storleken av ett riskorn var 8:e timma, och ökar sakta men successivt dosen. För CBD-E-juicen så räcker det i regel med några ”puffar”, vilka inandas varvid man håller inne röken i lungorna så länge som möjligt innan man sakta andas ut den, detta för att maximera upptaget. CBD-supparna kan doseras efter behov 1 till 3 gånger per dygn.

Obs! Börja ALDRIG med alltför hög dos, och öka heller inte dosen alltför snabbt. Orsaken är att alla individer reagerar olika, och det tar också tid för kroppen att vänja sig. Det senare förklarar också varför det ofta kan ta lite tid innan man märker av någon riktig effekt. Det är därför viktigt att ha tålamod och försöka hitta sin egen optimala dos.

Cannabinoiderna har en s.k. bifasisk effekt, vilket innebär att de verkar olika beroende på koncentra­tion. Låg dos kan ha en uppig­gande effekt medan en hög dos istället verkar dämpande, lugnande och sömngivande. Av den anledningen kan det vara bra att justera dosen under dygnet för att på så sätt få olika effekter, d.v.s. ta lite på morgonen och mer på kvällen.

Obs! Dessa CBD-produkter är INTE fria från THC, d.v.s. den cannabinoid som har en psyko­aktiv effekt finns naturligt med även i industrihampa, och finns därmed även med i alla de CBD-produkter som tillverkas. Men detta är normalt inget att oroa sig för, detta eftersom CBD dämpar och motverkar den psykoaktiva effekten hos THC. Och för att den psyko­aktiva, berusande effekten hos THC ska märkas så måste dess koncen­tra­tion överstiga koncentration av CBD, samtidigt som CBD-halten inte får vara alltför hög. THC har därtill medicinska egenskaper, precis som CBD och de andra cannabinoi­derna, och samverkar med s.k. synergi­effekter som förstärker de medicinska egenskaperna.

Det är endast om man lämnar urinprov specifikt för provtagning mot narkotika­klassade ämnen som man bör undvika att inta dessa CBD-produkter. Orsaken är, att trots de små mängderna THC så lagras dess nedbrytningsprodukter (meta­boliter) i fettvävnaderna, varefter de utsöndras sakta och lämnar kroppen med avföring och urin. Och med ett dagligt intag så kommer koncentrationen av dessa meta­boliter att öka, vilka därmed kan ge utslag i sådana urinprover eller blodprover. Observera dock, att andra typer av blodprover och urinprover inte ger sådana utslag. D.v.s. det är endast prover mot narkotikaklassade ämnen som kan komma att ge utslag.

Doseringen kan behöva justeras över tid. Och det kan även vara bra att göra uppehåll några dagar till veckor efter en längre tids användning (månader).

 

Biverkningar

Växtextrakt som dessa CBD-produkter kan precis som naturläkemedel och förskrivna mediciner ha biverkningar, och det är också väldigt individuellt. D.v.s. de flesta känner endast av de positiva effekterna, medan det hos vissa personer kan visa sig i olika besvär. Vanliga sådana biverkningar är muntorrhet, torra och kliande ögon, hudklåda, yrsel och huvudvärk. Om man upplever sådana besvär så försök att successivt att trappa ned på dosen. Normalt är dessa besvär övergående, men om de inte försvinner så är det säkrast att sluta, eller åtminstone göra ett uppehåll.

 

Laglighet

Enligt lagstiftningen i Sverige och EU, så är det en klar distinktion mellan olaglig droghampa och laglig industrihampa, där den senare har en THC-halt som inte överstiger 0.2% av torrvikten hampa uppmätt efter fullgången fröbildning, samt där hampasorten också har odlats från EU-godkänt och namngivet utsäde av odlare som har tillstånd att odla. Så all annan hampa betraktas därmed som droghampa, och detta oavsett halten THC. Det finns emellertid inga lagar avseende produkter som är framställda från sådan laglig och EU-godkänd industrihampa, vare sig i Sverige eller i EU. Och det innebär att alla produkter som framställs ur sådan laglig industrihampa därmed indirekt betraktas som lagliga, och detta oavsett halten THC. Som producent så kan jag bevisa att jag har framställt produk­terna från ett extrakt som i sin tur är framställt ur sådan laglig och EU-godkänd industrihampa, som är köpt från en hampabonde som har tillstånd att odla denna (en sort som heter ”Finola”), och att jag därmed följer de lagar som gäller i Sverige och inom EU. Om man som konsument befinner sig utanför EU, så är det därmed konsumentens ansvar att följa de lagar som gäller i detta land.

Det finns ett utbrett missförstånd om att CBD-olja och andra CBD-produkter inte får innehålla högre halt än 0.2% THC. Så är alltså INTE fallet, då CBD-olja och CBD-produkter överhuvudtaget inte finns angivna i någon lagstiftning i vare sig Sverige eller EU centralt. Koncentrationen 0.2% avser alltså den maximalt tillåtna koncentrationen THC i torkad industrihampa. Och all extraktion av sådan hampa som görs med annat än vegetabilisk olja kommer därmed att innehålla högre halter THC, och detta av den enkla anledningen att överskottsolja inte kan destilleras bort utan att förstöra innehållet, vilket är fallet med alkohol. CBD-olja och andra CBD-produkter är därför juridiskt att betrakta som förädlade industrihampaprodukter. Och då det klart och tydligt framgår i lag­texterna att sådan godkänd industri­hampa är undantagen från narkotikalagstiftningen, så innebär det indirekt att även sådana föräd­lade industrihampaprodukter är undantagna. En förhöjd THC-halt innebär dock inte att CBD-produkterna ger något rus, detta eftersom CBD-halten överstiger THC-halten.

 

Priser (uppdaterade fr.o.m. 2018-01-01):

Priserna är preliminärt följande (obs! reserverat för prisändringar) :

CBD Olja – 10 ml = 375 kr.

CBD Olja – 30 ml = 950 kr.

CBD Tinktur – 10 ml = 375 kr.

CBD Tinktur – 30 ml = 950 kr.

CBD E-juice – 10 ml = 375 kr.

CBD E-juice – 10 ml + E-cigarett = 475 kr.

CBD Suppar – 30 ml (10 st om 3 ml styck) = 475 kr.

CBD Munspray – 10 ml = 375 kr.

CBD Munspray – 30 ml = 950 kr

CBD Hudspray – 10 ml = 375 kr.

CBD Hudspray – 30 ml = 950 kr.

CBD Hudgel 100 ml = 475 kr.

CBD Hudgel 100 ml med 10 st Plåster = 525 kr.

CBD Extrakt – 5 ml dosspruta = 900 kr.

CBD Extract – 10 ml dosspruta = 1300 kr.

CBD Té (Hampa-Té) – 50 gram = 200 kr.

CBD Té (Hampa-Té) – 250 gram – 500 kr

CBD Choklad – Kaka om 60 gram med 86% kakao, 15 bitar med 4 gram vardera – pris ännu ej satt!

CBD Snus – dosa med 20 st 1 grams portionssnus = 450 kr

CBD Snus – 1 gram portionssnus i förseglad påse = 30 kr.

CBD Kapslar – 100 st i förslutningsbar påse om ca: 140 mg styck; ca: 14 gram totalt varav ca: 6 mg cannabinoider per kapsel; 600 mg totalt = 250 kr.

 

Rabatter: Beställ 4 av samma produkt och betala för 3, beställ 10 av samma produkt och betala för 7. Obs! Gäller dock ej CBD-Gel, CBD-Suppar och CBD-Snus.

Fraktfritt inom Sverige, men vid beställningar under 350 kr tillkommer 50 kr i expeditionsavgift.

För att skicka till annat land tillkommer 100 – 250 kr per försändelse (beroende på land och vikt).

Betalning i förskott via SWISH, PayPal eller banköverföring.

Varje försändelse skickas så det är spårbart med avisering via SMS och/eller e-post, varför du bör uppge mobiltelefonnummer och/eller e-postadress.

 

Beställning:

Beställ enklast via beställningsformuläret som finns längst ned på denna sida!

Ps. Om du av någon anledning INTE vill göra din beställning via detta formulär, så kan du kontakta oss via någon av kontaktuppgifterna nedan. Uppge namn och adress, samt även mobiltelefonnummer (för SMS-avisering).

Kontakt:

P.g.a. av att det är så många som ringer så rekommenderar jag att först och främst försöka kontakta mig skriftligen via Messenger, Skype eller E-post. Och om du vill prata med mig och jag inte svarar på telefon så skicka ett SMS  och be mig ringa upp dig.

Du når mig via följande:

Övrigt:

Två nya hemsidor är under uppbyggnad på www.alkemisten.nu och www.alchemist.nu men intill dess så går det bra att beställa via beställningsformulär i slutet på denna sida.

På Facebook har jag denna svenska grupp som primärt handlar om Kolloidalt Guld och Kolloidalt Silver, men även om de CBD-produkter som jag tillverkar och säljer:

https://www.facebook.com/groups/www.kolloidaltguldochsilver.se/

Andra facebook-grupper som jag rekommenderar är:

“Medicinsk Cannabis i Norden”   https://www.facebook.com/groups/220819968462336/

“CBD, Hampaolja, Medicinsk Hampa, Medicinsk Cannabis”:  https://www.facebook.com/groups/575685489441220/

“CBD-Hampaolja”  https://www.facebook.com/groups/316820092140763/

“CBD och Hälsa” https://www.facebook.com/groups/136579383635681/

“CBD-Hampaolja och Fibromyalgi-Restless Legs-Kronisk Värk” https://www.facebook.com/groups/2004793456408934/

“CBD-Hampaolja och Hälsotips” https://www.facebook.com/groups/1994311074227610/

“CBD-Hampaolja och olika Hälsotillstånd i Norden” https://www.facebook.com/groups/1991207254241317/

“Industrihampan” https://www.facebook.com/groups/1795818537116924/

“CBD – Cannabis – Cannabinoider – Terpener” https://www.facebook.com/groups/316820092140763/

Kopior av detta dokument liksom av andra dokument om de produkter om jag tillverkar går att ladda ner från internet på följande adress:

http://www.alkemisten.nu/dok/

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Beställningsmeddelande

Obs! Kom ihåg att uppge din adress dit varorna ska skickas, ditt mobiltelefonnummer (för SMS-avisering) samt hur du vill betala!