Deodorant – aluminium- och parfymfri med kolloidalt silver

De flesta s.k. deodoranter är också s.k. antiperspiranter. Beteckningen ”deodorant” betyder en substans som när den appliceras på huden tar bort kroppssodör, vilket uppstår när svett bryts ner av bakterier. Beteckningen ”antiperspirant” betyder en substans som motverkar svettning, detta genom att blockera svettkörtlarna. Medan många olika ämnen mer eller mindre effektivt dödar bakterier, och därmed kan fungera som deodorant, så är det endast aluminiumsalter som effektivt fungerar som antiperspiranter. Och då de flesta ämnen som appliceras på huden också upptas i kroppen så finns det anledning att undvika ämnen som är direkt giftiga. Och den mest vanligt förekommande substansen som fungerar som antiperspirant – alumuniumklorid, har visat sig vara neorotoxiskt, d.v.s. giftigt för nervceller. Därtill kan man ifrågasätta om det är särskilt bra att stänga igen svettkörtlarnas porer. De flesta deodoranter innehåller därtill alkohol som lösningsmedel och som antibakteriellt medel, och ofta i rätt hög koncentration, vilket har en uttorkande och irriterande effekt på huden. Därför tillsätter man oljor eller fetter, men dessa kan å andra sidan göra det svårare för de antibakteriella ämnena att verka. Och man tillsätter därtill i princip alltid också rätt starka parfymerande medel.

Jag har ambitionen att göra en deodorant som endast fungerar som deodorant, d.v.s. motverkar svettlukt, och detta med långtidsverkande effekt. Och en deodorant som är fri från aluminiumsalter, alkoholer, oljor, parfymer och konserveringsämnen. Kort sagt, så naturliga ämnen som möjligt, och därtill kombinerat med kolloidalt silver – som, effektivt inte bara dödar bakterier, utan även virus och svamp.

Denna deodorant baserar sig på kolloidalt silver i form av silverlaktat – silver bundet till mjölksyra, en silverförening i jonform som visat sig långt mer effektivt än såväl kolloidalt silver i jonform (silveroxidlösning eller silvernitratlösning) såväl som effektivare än kolloidalt silver i nanopartikelform.

Konsistensen är i vätskeform för att kunna sprayas på utsatta kroppspartier, ex.vis under armarna och på fötterna. Frånvaron av alkohol har en nackdel – att det tar lite längre tid för vätskan att dunsta in efter att den har sprayats på huden.

Istället för oljor (som alltså inte behövs eftersom det inte innehåller någon alkohol) så innehåller denna deodorant Aloe Vera gel, vilket har en naturligt mjukgörande effekt på huden.

Deodoranten är också helt parfymfri om än med svag doft av naturlig mjölksyra. Men för den som vill ha den parfymerad så går det att tillsätta några droppar eterisk olja eller essens efter eget tycke.

Slutligen: I och med den höga halten kolloidalt silver samt ämnet allantoin så kan den även användas på sår.

Användning: Tvätta huden noga och torka därefter så att huden är helt torr. Skaka flaskan och spraya ett par gånger och låt det avdunsta. Effekten av deodoranten ska under normala förhål­landen hålla i sig 24 – 48 timmar. Om man svettas ymnigt efter det att deodoranten har sprayats på, så räcker det om man torkar av svett med papper och därefter sprayar på mer.

Ingredienser:

Allantoin är ett naturligt förekommande ämne i ämnesomsättningen hos växter och hos de flesta levande varelser inkl. människor. Ämnet har visat sig effektivt på svårläkta sår, vilket man indirekt upptäckte redan under första världskriget, då man lärde sig att sår där det fanns fluglarver läkte mycket snabbare. Och dessa larver (liksom även sniglar) avsöndrar just detta ämne. Ämnet framställs idag genom extraktion av växten vallört, som innehåller särskilt hög koncentration av detta ämne. Det har tillsatts för sina sår­läkande egenskaper, vilket är viktigt då småsår lätt uppstår efter rakning under armarna.

Aloe Vera är en växt vars saft sedan flera tusen år tillbaka har använts för sina healande och mjukgörande effekt på huden. Deodoranten består till 98.5% av Aloe Vera gel.

Methocel (metylcellulosa) (eng. ”Methyl Celluose”) är en stärkelse som består av långa kedjor av glukos­molekyler. Det fungerar som emulgeringsmedel och konsi­stensgivare, detta i syfte att göra deodoranten mindre rinnig.

Mjölksyra (eng. ”Lactic Acid”) är en naturligt förekommande syra som har en åter­fuktande effekt på huden, och som här används för att justera pH-värdet så att det ligger så nära hudens egen som möjligt.

Natriumkarbonat (eng. ”Sodium Carbonate”) är en förening mellan natrium och kolsyra, och uppstår när bikarbonat upphettas, detta på samma sätt som när man bakar kakor med bikarbonat. Det är ett starkt basiskt ämne som har tillsatts i mycket liten mängd för att höja pH-halten till ca: 5.5, vilket är den pH-halt som huden normalt har.

Natriumlaktat (eng. ”Sodium Lactate”) är en förening mellan natrium och mjölksyra och fungerar som en mycket effektivt mjukgörande och fuktbindande ämne.

Silverlaktat (eng. ”Silver Lactate”) dödar bakterier, virus, svampar och mikro­orga­nismer på huden, och fungerar därtill som konser­veringsmedel för denna deodorant. Den typ av kolloidalt silver som används här är en silverförening som skapas av silver med mjölksyra. Mjölksyra är en naturligt förekommande syra, som bildas i vår kropp, och som finns i ex.vis syrade mjölkprodukter såsom ex.vis yoghurt. Koncentrationen är på 0.1%, vilket motsvarar 100 ppm.

Xylitol (även kallat ”björksocker”) är en s.k. sockeralkohol som förekommer naturligt, ex.vis i många frukter, bär och grönsaker. Xylitol upptas av celler och bakterier, men medan cellerna förblir oskadade så dör bakterier av svält eftersom de inte kan använda denna sockerart som energikälla, vilket hindrar bakterierna från att växa och föröka sig.

-o-

https://www.facebook.com/groups/www.kolloidaltguldochsilver.se/

www.kolloidaltguldochsilver.se/