Tandkräm med Kolloidalt Guld och Silver

De flesta tandkrämer innehåller fluor, ett ämne som är av tvivelaktigt värde för att förebygga karies med tanke på dess neurotoxiska effekt. Och de få s.k. fluorfria tandkrämer på marknaden innehåller diverse tillsatser som av olika anledningar är mindre önskvärda, inte minst ett eller flera bakteriedödande ämnen: och därutöver innehåller de alla onödiga utfyllnadsmedel.

Jag har ambitionen att göra en tandkräm som dels baserar sig på kolloidalt guld och silver, och som därtill endast innehåller naturliga och för tänderna och munhälsan effektiva substanser. Och som inte innehåller fluor eller andra tvivelaktiga kemikalier och utfyllnadsämnen.

Denna tandkräm baserar sig på högkoncentrerat och med gurkmeja stabiliserat kolloidalt guld och silver, samt kokosolja, kalciumfosfat och xylitol som bas. Det innehåller därtill en viktig aminosyra, tre olika viktiga enzymer som finns naturligt i saliv, samt ämnen som syftar till att både återmineralisera tandemaljen, motverka karies, tandsten och inflammation i tandkött. Och den är slutligen smaksatt med endera pepparmintolja eller spearmintolja. Alla substanser håller högsta möjliga renhetsgrad.

Det är viktigt att man borstar tänderna med så torr mun som möjligt, d.v.s. försöker undvika att ha vatten eller alltför mycket saliv i munnen samtidigt, och inte spottar ut tandkräm med saliv under tand­borstningen. Samt om möjligt, även använder s.k. eltandborste. Tandkrämen finns både i tuber om 20 ml och 100 ml. 1 ml (motsvarande ett kryddmått) och är fullt tillräckligt för varje tillfälle då tandkrämen är mycket koncentrerad.

Tandkrämen finns f.n. i två smaker – Pepparmint och Spearmint. Den kan dock även tillverkas utan detta, eller med andra smaker.

 

Ingredienser:

Arginin (eng. ”Arginin och L-Arginin”) är en för kroppen viktig s.k. aminosyra som har visat sig ha mycket positiva effekter för munhälsan. Denna aminosyra finns naturligt i saliven, och tillsammans med ämnena kalcium och karbonat så ökar pH så att andra syror neutraliseras. Det har också visat sig att arginin underlättar återmineralisering av tänderna, samt att den förhindrar bildningen av plack. Dessutom har arginin visat sig kunna ersätta natriumnitrat, det ämne som används i tandkrämer mot ilningar i tänderna.

Essentiell olja – Peppermyntolja (lat. “Mentha x piperita”) är eventuellt tillsatt som smakämne, då de flesta människor är vana vid denna smak hos tandkräm. Men pepparmyntsolja dödar också effektivt virus och svamp. Obs! andra essentiella oljor kan användas, och det går också att helt utesluta sådana oljor.

Essentiell olja – Spearmintolja (lat. ”Mentha spicata”) är eventuellt tillsatt somt smakämne. Spearmint är en variant på växten pepparmynta, och med en mycket speciell lukt och smak. Spearmintolja dödar även effektivt virus och svamp på liknande sätt som pepparmintolja. Obs! andra essentiella oljor kan användas, och det går också att helt utesluta sådana oljor.

Fruktkärnmjöl (eng. ”Locus Bean Gum) kommer från Johannesbrödets frön, och som används som huvudsaklig och naturlig konsistensgivare, d.v.s. för att tandkrämen ska få rätt konsistens.

Glukosoxidas (eng. ”Glucose oxidase) är ett naturligt förekommande ämne som omvandlar glukos till väteperoxid. Syftet är att ta bort rester av socker (som bakterier använder som näring), och den väteperoxid som bildas dödar effektivt bakterier.

Gurkmejaextrakt (eng. ”Turmeric root extract”) har använts för att reducera och stabilisera såväl guldnanopartiklarna som silver­nanopartiklarna. Gurkmeja är därtiill antiinflammatoriskt och antioxidativt. Obs! Den minimala mängd alkohol som initialt fanns i extraktet har kokats bort under tillverkningsprocessen av det kolloidala guldet och silvret.

Kalciumlaktat (eng ”Calcium lactate”) är en förening mellan kalcium och mjölksyra som visat sig förhindra nedbrytningen av tandemaljen, och dessutom återmineraliserar tand­emaljen, detta i samverkan med natriumkarbonat och aminosyran arginin.

Kalciumvätefosfatdihydrat (eng ”Calcium hydrogen phosphate dihydrate”) är ett mineral som består av en blandning av kalcium, väte, fosfor och vatten, och som utgör 96-98% av vår tandemalj. Det har låg löslig­het i vatten, och fungerar därför på två sätt. Den vattenlösliga delen återminerali­serar tandemaljen (i kombination med arginin och natriumkarbonat) medan den olösliga delen fungerar som ett naturligt polermedel.

Karrageenan (eng ”Carrageenan”) är en s.k. polysackarid som framställs från en speciell form av sjögräs. Det fungerar som emulgeringsmedel (att olja och vatten kan blandas) men också som sekundärt geleringsmedel (konsistensgivare) och kompletterar fruktkärnmjöl (se detta).

Kolloidalt Guld (eng. ”Colloidal Gold” )har flera olika gynnsamma biologiska effekter. Det verkar dels anti-inflammatoriskt, d.v.s. motverkar inflammation, detta genom att de hämmar produk-tionen av cytokiner, de signalbärande proteiner som aktiverar immunförsvaret, och som ofta gör att det uppstår en överreaktion i tandköttet vilket hindrar läkningsprocessen. Det verkar också antioxiderande, d.v.s. motverkar att tandköttet åldras på ett onaturligt sätt genom påverkan av oxiderande ämnen som den hela tiden blir utsatt för. Men dessutom motverkar guldnanopartiklar nedbrytningen av kollagen, det ämne som fungerar som stödvävnad i bl.a. vårt tandkött, detta genom att den s.k. metall­protein­asen hämmas. Och det bidrar till och med att öka produktionen av detta kollagen i tandköttet.

Kolloidalt Silver (eng. ”Colloidal Silver )dödar bakterier, virus, svampar och mikro­organismer i munnen, och fungerar därtill som konser­veringsmedel för denna tandkräm. Både det kolloidala guldet och det kolloidala silvret har reducerats och stabiliserats med extrakt av gurkmeja.

Kokosolja ersätter glycerin och SLA / SDS (sodium lauryl sulfate), som används i praktiskt taget alla kommersiella tand­krämer, och har bara fördelar då den dels under­lättar rengöringen av tänderna, men också genom att den bevisligen effektivt dödar den typ av bakterier (Streptococcus mutans) som huvudsakligen orsakar karies. Kokosoljan är ekologiskt odlad och neutraliserad (utan lukt och smak).

Magnesiumkloridhexahydrat (eng ”magnesium chloride hexahydrate”) stärker tand­emaljen, bidrar med återmineraliseringen av tänderna, och bidrar även till kroppens upptag av det livsviktiga grundämnet magnesium via munhålan.

Natriumkarbonat (eng. ”sodum carbonate anyhdrate”) kommer från att man upphettar bikarbonat, och har tillsatts i ytterst liten mängd för att öka pH-halten i syfte att göra tandkrämen något basisk. Natriumkarbonat har den fördelen framför bikarbonat att det krävs mindre för att uppnå samma effekt, men annars fungerar det på samma sätt. Det samverkar därtill med aminosyran arginin samt de två kalciumföreningarna.

Natriumklorid (eng. ”sodium chloride”) är detsamma som salt, och har tillsatts i ytterst liten mängd för att öka geleringsförmågan.

Silverlaktat (eng ”Silver lactate”) är en förening mellan silver och mjölksyra. Mjölksyra är en naturligt förekommande syra, som bildas i vår kropp, och som finns i ex.vis syrade mjölkprodukter såsom ex.vis yoghurt. Koncentrationen är på 0.1%, vilket motsvarar 100 ppm, och är tillräckligt för att det ska fungera som ett effektivt konserveringsmedel som dödar alla bakterier, virus och svampar.

Vatten (lat ”aqua”) utgörs av det avjoniserade och steriliserade vatten som ingår i det kolloidala guldet och silvret

Xylitol (även kallat ”björksocker”) är en s.k. sockeralkohol som förekommer naturligt, ex.vis i många frukter, bär och grönsaker. Xylitol har visat sig ha mycket positiv effekt på tandhälsan, då det både har en återmineraliserande effekt och dels upptas av celler och bakterier, men medan cellerna förblir oskadade så dör bakterier av svält eftersom de inte kan använda denna sockerart som energikälla. Xylitol bidrar dessutom med en lätt sötaktig smak

-o-

För närmare information och beställning se här:

www.kolloidaltguldochsilver.se/

På Facebook har jag denna svenska grupp som handlar om Kolloidalt Guld och Kolloidalt Silver:

https://www.facebook.com/groups/www.kolloidaltguldochsilver.se/