Dosering av kolloidalt. guld och silver

Kolloidalt guld och kolloidalt silver har olika användningsområden. Medan kolloidalt silver effektivt dödar ett brett spektrum av mikroorganismer, så används kolloidalt guld primärt inte för att döda patogener utan för andra ändamål.

– o –

Dosering av kolloidalt silver

Vid extern användning av kolloidalt silver, ex.vis på sår, så kan och bör man använda relativt låga koncentrationer, förslagsvis 50 ppm och under, detta eftersom lösningen då inte späds ut. Om man använder kolloidalt silver för att skölja munnen, gurgla halsen eller för att spraya i näsan så kommer en viss utspädning att ske, men den är ändå marginell, Så det­samma gäller där, att koncentrationer upp emot 50 ppm är fullt tillräck­liga.

Om syftet är att döda patogener i kroppen så måste man förstå att det kommer att ske en kraftig utspädning av det kolloidala silver som man dricker, varför mängd och koncentration måste kompensera för detta. Effekten är annars i princip verkningslös, och orsaken är att alla studier bekräftar att det krävs en minimikoncentration om ca: 2 ppm för att kolloidalt silver ska kunna ha någon direkt märkbar effekt.

Vår kropp består i genomsnitt om ca: 7% blod. Blodvolymen varierar något mellan män och kvinnor, och beroende på ålder, samt på andra faktorer, varför det ska ses som ett ungefärligt riktvärde. Det betyder att en person som väger 100 kg har ungefär 7 liter blod; en person som väger 50 kg har ungefär 3.5 liter blod, etc. Blodvolymen är alltså ungefär kroppsvikt i kg * 0.7. Så för en person som väger 65 kg blir det 65 * 0.7 = 4.55 liter.

Koncentrationen ppm anger hur många mikrogram per liter en vätska innehåller, så med minsta önskade mängd om 2 ppm blir det därmed 2 mg per liter blod. Så med en blodvolym om 4.55 liter så blir det 4.55 * 2 = 9.1 mg silver.

1 liter om 10 ppm kolloidalt silver innehåller 10 mg silver, så det skulle innebär att man måste dricka nästan 1 liter sådant kolloidalt silver, sanno­likt mycket mer, av den enkla anledningen att mycket av det kolloidala silvret aldrig kommer att upptas i tunntarmen till blodet. Och här skiljer det sig mycket mellan olika sorters kolloidalt silver. Där jon­formen av KS har sämst upptagningsförmåga (eftersom nästan allt kommer att omvand­las till silverklorid i magsäcken). Medan KS i stabil och bunden form har större sanno-likhet för att nå blodet via tunntarmen. Så oavsett så måste vi utgå från att allt som vi dricker inte når blodet.

Att dricka 1 liter om 10 ppm kolloidalt silver är inte att rekommendera, och orsaken är inte silvret utan frånvaron av de salter som naturligt finns i vatten. Mindre mängder avjoniserat/destillerat vatten är ofarligt att dricka, men större mängder rubbar vätske- och saltbalansen i vår kropp. Av den anledningen så bör kolloidalt silver som intas för att få bukt med patogener i vår kropp vara av avsevärt högre koncentrationer, eftersom man då endast behöver dricka mindre mängder.

Exempelvis, kolloidalt silver som håller 100 ppm innehåller 100 mg silver om det är 1 liter. Så för att en person på 50 kg då få i sig 9.1 mg för att uppnå en uppskattad blodkoncentration på 2 ppm silver, så räcker det att dricka 0.9 dl, d.v.s. en knapp deciliter.

Och med tanke på att allt silver alltså inte upptas i blodet, och det faktum att olika studier visar att det tar tid för silvret att lämna kroppen (bl.a. från amerikanska myndigheten EPA – Environment Protection Agency, som anger att silver har en halveringstid på 8 dagar, d.v.s. efter 8 dagar så har hälften av det silver man intagit lämnat kroppen), så kan och bör man dricka KS endast under några dagar, eftersom koncentrationen av silver då byggs upp i blodet, även om allt alltså inte upptas.

Det är viktigt att man mäter dos utifrån vikten i milligram och inte volymen i ppm, detta eftersom ppm och milligram endast överens­stäm­mer om volymen är 1 liter. För volymen om 250 ml så ökar ppm med 4 ggr.

Så vid akuta problem för att få bukt med bakterie-, virus- eller svamp­infektioner i kroppen så är rekommenderad dagsdos 2.8 mg per 10 kg kroppsvikt. Så för en person som väger ex.vis 65 kg så blir det 6.5 * 2.8 = 18.2 mg. En person som väger 85 kg så blir det 8.5 * 2.8 = 23.8 mg. D.v.s. kroppsvikten i kilo dividerat med 10 och multiplicerat med 2.8. Och flaskan som innehåller 250 ml om 125 mg innebär då att 2 ml motsvarar 1 mg. Och flaskan om 1 liter om 125 mg innebär att 8 ml innehåller 1 mg.

Här följer en tabell som visar kroppsvikt i kilo i steg om 10 kg, milligram silver som man måste dricka om man antar en 50%-ig upptagnings­för­måga (endast hälften av det silver som man dricker når blodet) för att få en blodkoncentration på 2 ppm, hur många milli-liter om de två olika koncentrationerna 400 ppm respektive 100 ppm som man måste dricka.

Obs! Ett kryddmått innehåller 1 ml, en tesked 5 ml och en matsked 15 ml, och 100 ml är 1 dl.

Kroppsvikt i kg mg ml av 250 ml 400 ppm ml av 1 liter 100 ppm
10 2.8 7 28
20 5.6 14 56
30 8.4 21 84
40 11.2 28 112
50 14.0 35 140
60 16.8 42 168
70 19.6 49 196
80 22.4 56 224
90 25.2 63 252
100 28.0 70 280
110 30.8 77 308
120 33.6 84 336

Exempelvis, en person som väger 60 kg behöver alltså dricka 42 ml (3 matskedar) av 400 ppm koncentrationen, alternativt 168 ml (11 mat­skedar) av 100 ppm koncentrationen.

Obs! Tabellen syftar endast till att ge en ungefärlig uppskattning av hur mycket man ska dricka under ett dygn. Och att dosen kan delas upp på flera gånger per dygn. Ex.vis för en person på 60 kg så kan den uppmätta dygnsdosen blandas i en halvliter till en liter med vatten för att drickas under ett dygn.

Observera också, att intaget inte bör pågå längre än under ett par veckor i följd, eftersom koncentrationen av silver i kroppen kommer att öka alltefter varje intag, och utsöndringshastigheten är långsammare, varför man också ska märka av effekt inom denna tid.

Observera alltså att dosen kolloidalt silver alltid ska spädas ut i vatten innan det dricks, detta för att öka upptagsförmågan.

Undvik också att inta KS i samband med eller direkt efter måltider, särskilt om maten varit kraftig (fettrik), då det senare gör att det tar längre tid innan det kommer ut i tunntarmen för att tas upp i blodet.

– o –

Dosering av kolloidalt guld

Till skillnad från silver, så kan man dricka kolloidalt guld kontinuerligt (dag­ligen) under lång tid, och dosen bör vara låg. Även för guld tar det tid att lämna kroppen, och den uppskattade halveringstiden är omkring 6 dagar. D.v.s. efter 6 dagar så har hälften av det guld man intagit lämnat kroppen. Detta innebär därmed att även guldkoncentra-tionen i kroppen kommer att öka med dagligt intag. Till skillnad från silver är dock guld i sin rena form extremt stabilt, och kommer inte att reagera med något i kroppen, utan tycks fungera som en slags katalysator för naturliga kemiska processer i kroppen.

Vanliga dygnsdoser som används varierar mellan 1 tesked till 1 matsked per dag om 10 – 40 ppm starkt kolloidalt guld, och bör intas innan säng­dags, då vissa personer upplever trötthet efter intag. Dosen kan succes­sivt öka efter en veckas användning om man inte känner av någon effekt.