CBD Produkter

CBD-produkter tillverkas av laglig s.k. industrihampa, som huvudsakligen innehåller CBD och endast mindre mängder THC.  THC-fri hampa existerar inte. Och s.k. THC-fria CBD-produkter kan endast tillverkas från kemiskt ren CBD, dvs inte från extrakt med alla cannabinoider. 

EU’s högsta domstol slog i november 2019 fast att extrakt av laglig industrihampa varken är narkotika eller jordbruksprodukter utan som vilka handelsprodukter som helst, och att det inte får förekomma handelshinder mellan EU-länder av sådana produkter.

För gamla som nya kunder så hänvisas till sajten…

www.alchemist.nu

Beställning kan också ske genom att skicka ett e-mail till…