CBD Produkter

2019-06-18 så fastställde Högsta Domstolen i Sverige att s.k. CBD-produkter klassas som narkotika om de innehåller THC.

CBD-produkter tillverkas av laglig s.k. industrihampa, som huvudsakligen innehåller CBD och endast mindre mängder THC.  THC-fri hampa existerar inte. Och s.k. THC-fria CBD-produkter kan endast tillverkas från kemiskt ren CBD, dvs inte från extrakt med alla cannabinoider. Och ej heller sådana produkter baserade på kemiskt ren CBD är lagliga, då svenska Läkemedelsverket läkemedelsklassade CBD våren 2018.

Konsekvensen av detta är att all försäljning av sådana produkter i Sverige från svenska företag nu upphör, vilket även inkluderar min försäljning som svensk företagare. Försäljningen kommer dock att fortsätta av företag utanför Sverige som riktar sig till svenska kunder.

För gamla som nya kunder så hänvisar jag därför till mitt polska bolag med sajten…

www.alchemist,nu

Sajten är under uppbyggnad, men prislista och beställningsinformation kan rekvireras genom att skicka ett e-mail till…